Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Roční výkaz o knihovně za rok 2023

Formuláře ke stažení na https://statistikakultury.cz/vykazy/ nebo https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
K dispozici je také interaktivní formulář v excelu pro profesionální knihovny.

Termín odevzdání 16.2.2024

Ke kontrole lze statistiky zaslat i e-mailem: region2@knihovna-benesov.cz, hotové vyplněné a podepsané statistiky pošlete poštou na adresu: Městská knihovna Benešov – Regionální centrum, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov
(RC provede kontrolu a pošle k dalšímu zpracování do SVK Kladno)

Nejčastější dotazy: http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/stat_faq.htm
Počet obyvatel http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Novela Standardu pro dobrou knihovnu

Ministerstvo kultury vydalo novelu Standardu pro dobrou knihovnu (Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky). Viz https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/metodicky-pokyn-ministerstva-kultury-k-vymezeni-standardu-verejnych-knihovnickych-a-informacnich-sluzeb-poskytovanych-knihovnami-zrizovanymi-a-nebo-provozovanymi-obcemi-a-kraji-na-uzemi-ceske-republiky?searchterm=metodick%C3%BD+pokyn+ministerstva+kultury+k+vymezen%C3%AD

Ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/02_Normy-standardy-doporuceni.htm#Doporu%C4%8Den%C3%AD-Ministerstva-kultury

Nejvýznamnější změnou je uvedení nového článku 14. Spolupráce knihovny se vzdělávacími institucemi, který shrnuje základní principy spolupráce veřejných knihoven a škol.

V roce 2024 NK ČR vydá komentované vydání Standardu tiskem.

KONTAKTY NA RC BENEŠOV

Z personálních důvodů bude kontaktní telefon 702 216 523 do odvolání mimo provoz. Pro komunikaci s námi vyžívejte prosím ostatní kontakty. Děkujeme za pochopení!

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2024

Ministerstvo kultury – odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2024 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

VISK 3 – Informační centra knihoven,

VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese: Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven a kreativních odvětví

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na: https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2023 !!!

Národní plán obnovy (NPO) - vzdělávání

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získala finanční prostředky na jednoletý projekt Rozvoj měkkých dovedností pracovníků v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském kraji. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK. Díky výzvě Národního plánu obnovy (NPO) - Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky kulturního a kreativního sektoru může nyní zrealizovat sérii kurzů, které budou zaměřeny na digitální dovednosti, oblast finanční gramotnosti, manažerské dovednosti včetně komunikačních. Projekt je finančně podpořen také z rozpočtu Středočeského kraje.
Účast na kurzech je bezplatná.

V prostorách Městské knihovně Benešov se budou konat následující kurzy:

12.9.2023 od 9 do 15 hodin - Time management

17.10.2023 od 9 do 15 hodin - Komunikace s publikem a moderování diskuze

31.10.2023 od 9 do 15 hodin - Lektorské dovednosti

Více o projektu a možnostech přihlášení se dočtete ZDE

Výsledky dotačního řízení podprogramu VISK 3 na rok 2023

na webových stránkách Ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/visk-verejne-informacni-sluzby-knihoven-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2023

nebo na stránkách dotačního programu VISK https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

 

Výsledky dotačních řízení

Výsledky dotačního řízení Knihovna 21. století na rok jsou k dispozici na: https://www.mkcr.cz/knihovna-21-stoleti-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2023 nebo na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Ministerstvo kultury zveřejnilo výsledky dotačního řízení programu: VISK 1, VISK 2, VISK 4, VISK 5, VISK 6, VISK 7, VISK 8/B a VISK 9 za rok 2023. Najdete je na stránkách Ministerstva kultury ČR - https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-cs-532

Rozvozy výměnných souborů

Od března opět rozvážíme výměnné soubory a těšíme se na návštěvy k Vám do knihoven!
Právě probíhá plánování tras a kontrétním knihovnám se vždy včas ozveme a domluvíme.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje čtrnáctý ročník akce 

BMC 2023 banner bila 1

Březen - měsíc čtenářů
s mottem ZPÁTKY DO KNIHOVEN!

Téměř dva roky omezoval činnost knihoven koronavirus a s jeho dopadem na naše uživatele se budeme vyrovnávat delší dobu. Návrat čtenářů do knihoven je pozvolný a chceme využít i letošní kampaň Březen měsíc čtenářů k propagaci činnosti knihoven mezi širokou veřejností a pozvání do knihoven našim věrným uživatelům, ale i uživatelům novým. Březen - měsíc čtenářů je také dobrá příležitost pro knihovny, aby představily své nové služby. Je to skvělá příležitost pro všechny milovníky knih a čtení, aby si užili svůj koníček a zároveň podpořili jeho rozvoj ve společnosti.

Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/o-nas/loga . Pro letošní BMČ byl vydán krásný plakát, který si můžete stáhnou na https://www.skipcr.cz/o-nas/plakaty.

Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/

Více na - https://www.brezenmesicctenaru.cz/

------------------------------------------
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Roční výkaz o knihovně za rok 2022Vykaz2022

Na stránkách https://www.statistikakultury.cz/vykazy/ je ke stažení roční výkaz o knihovně za rok 2022, termín odevzdání je 13.2.2022.

  • ke kontrole lze výkaz zaslat i e-mailem: region2@knihovna-benesov.cz
  • hotové vyplněné a podepsané statistiky zaslat poštou na adresu:
    Městská knihovna Benešov – Regionální centrum, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov (RC provede kontrolu a pošle k dalšímu zpracování do SVK Kladno)

Dotační řízení na rok 2023

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2022 !!!

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
https://visk.nkp.cz/

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků,
VISK 3 - Informační centra knihoven,
VISK 4 - Národní program ochrany knihovních fondů,
VISK 5 – RETROKON,
VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
VISK 7 – Kramerius,
VISK 8 – Informační zdroje,
Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,
VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese: Ministerstvo kultury, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

Bližší informace: Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)
Mgr. Blanka Skučková, blanka.skuckova@mkcr.cz (K 21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 3)

Tematická skupina Young Adult ve výměnném fondu

YA

Nově se budete ve výměnných fondech knih setkávat se signaturou "YA", respektive tematickou skupinou Young Adult. Jedná se o literaturu pro teenagery nebo chcete-li mladé dospělé, která se v současné době stává velmi populární a vychází s tímto označením stále více knih.

Některé knihy z této kategorie již u Vás v knihovnách máte půjčené, ale s tím si nemusíte dělat starosti, označíme je, jakmile se k nám vrátí. V on-line katalogu výměnného fondu se nová signatura již objevuje a průběžně ji budeme k příslušným knihám doplňovat.

Pokud se chcete inspirovat a máte ve své knihovně větší množství vlastní young adult literatury, samozřejmě můžete, záleží na Vašem uvážení. Základní kategorie Beletrie, Beletrie pro mládež, Naučná literatura, Naučná literatura pro mládež se nemění a stále platí.

Jak řídit knihovnu.

2022 Jak ridit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí knihovny

Nyní v elektronické podobě!

Kolektiv autorů: Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba, Marie Šedá

Příručka je k dispozici na: https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start

 

Více informací v článku...

Noc s Andersenem 2022

2022 Noc s Andersenem

22. ročník pohádkové Noci s Andersenem proběhne v pátek 1. dubna 2022. Témat se nabízí hned několik - výročí J. Lady (*135), výročí časopisu Sluníčko (55 let), ABC (65 let), J. Foglara (*115), J. Trnky (*110), J. A. Komenského (*430), v pátek 1.4. je také Mezinárodní den ptactva - letošním ptákem roku Zvonek zelený či jakékoli téma, které je vašemu srdci / vaší krajině nejbližší... Připomenout si můžeme také pohádku Císařovy nové šaty, která poprvé vyšla 7. dubna 1837, tedy před 185 lety, a byla přeložena do více než 100 jazyků...

www.nocsandersenem.cz

Více informací v článku...

Dotační řízení programů VISK a K21

Kolegyně a kolegové,

Ministerstvo kultury zveřejnilo informaci o zpoždění dotačních řízení v souvislosti s rozpočtovým provizoriem, viz https://www.mkcr.cz/dotacni-rizeni-25.html :

Oddělení literatury a knihoven sděluje, že z důvodu trvání rozpočtového provizoria se zasedání odborných komisí pro výběrová dotační řízení pro rok 2022 přesunují na období po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022 (předpoklad: duben).

Výsledky grantových řízení pro rok 2022 budou zveřejněny po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022 a po schválení výsledků panem ministrem (předpoklad: duben).

Z ohledem na výše uvedené je nutné počítat s tím, že na realizaci projektů bude méně času. Na projektech sice lze pracovat už nyní, ale pouze s tím rizikem, že konkrétní projekt nakonec nebude schválen a náklady bude muset jako celek uhradit knihovna.

Na druhé straně výdaje realizované od 1. 1. 2022 je možno následně započítat do schváleného projektu.

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz, Tel: +420 603 223 627, 221 663 338

Základní provoz knihoven je od 10. 2. 2022 bez omezení

Mimořádné opatření, která regulovala provoz či nařizovala dodržování určitých pravidel, v případě knihoven (10 m2 na jednoho čtenáře, , odstup 1,5 m, řízení front, dezinfekce, informování a zajištění cirkulace vzduchu), byla počínaje dnešním dnem (10. 2. 2022) zrušena. Rovněž tak kontrola a prokazování bezinfekčnosti.

Viz Mimořádné opatření MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN:

https://koronavirus.mzcr.cz/zruseni-mimoradnych-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-18-2-2022/

Více informací v článku...

Roční výkaz o knihovně za rok 2021

je ke stažení na webu:  https://www.statistikakultury.cz/vykazy/

Vyplněný výkaz prosím zasílejte na adresu benešovské knihovny, samozřejmě můžete využít možnosti poslat výkaz nejdříve ke kontrole, a to na e-mailovou adresu: region2benesov@gmail.com, popř. na region2@knihovna-benesov.cz a až poté jej poslat poštou, ale to záleží na Vás.

Termín odevzdání je 8.2.2022

Předem Vám děkujeme za spolupráci a přejeme Vám mnoho zdraví v novém roce!

Provoz knihoven od 22. listopadu 2021

Pro základní (výpůjční) provoz knihoven platí nadále pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, provoz knihoven, tj.:

  1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
  2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,
  3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
  4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
  6. zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory. Viz příloha nebo na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_sluzby_od_22_listopadu

Pokud jde o provoz studoven, nejsou uvedena žádná bližší opatření. Podle místní situace a podmínek lze doporučit omezení provozu studoven. Konzultujte se zřizovatelem či hygienikem.

Více informací v článku...

Provoz knihoven a dalších zařízení a aktivit od 1. 9. 2021 

Prostudujte si Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 1. 9. 2021:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

Více informací v článku...