Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Bibliobox

Potřebujete vrátit knihu v době, kdy je knihovna zavřená? Využijte samoobslužný bibliobox, který je umístěný u hlavního vchodu do budovy.

Při vracení knih do biblioboxu je třeba dodržet tyto pravidla:

  • do biblioboxu nelze vhazovat CD, DVD, deskové hry a knihy zapůjčené přes Meziknihovní výpůjční službu z jiné knihovny
  • pokud vracíte do biblioboxu více než jeden časopis, je nutné vložit časopisy do biblioboxu v papírové nebo igelitové tašce, aby nedošlo k poškození či roztržení vracených titulů
  • kniha bude vrácena a odečtena následující pracovní den
  • pokud bude kniha vrácena po uplynutí výpůjční doby, je čtenář povinen při další návštěvě knihovny uhradit upomínku