Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Semestr 2022/2023

Jarní semestr Virtuální univerzity třetího věku probíhal od 7. února 2023 do 18. dubna 2023 ve studovně knihovny.

Výukové téma tohoto semestru:

Umění rané renesance v Itálii

Cyklus přednášek z dějin umění  je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph. D.

Osnova přednášek:

  •  7. 2. 2023:  Počátky, principy a objevy rané renesance
  • 21. 2. 2023: Filippo Brunelleschi
  •  7. 3. 2023   Masaccio
  • 21. 3. 2023  Donatello
  •  4. 4. 2023   Sandro Botticelli
  • 18. 4. 2023  Andrea del Verrocchio

Pro tento semestr i nadále platí, že docházka nebude kontrolována, takže není třeba vést prezenční listinu, posluchači mají možnost studovat také distanční formou studia. Jedinou studijní povinností bude plnění průběžných testů a testu závěrečného. I sami posluchači si budou tedy moci v rámci svého konzultačního střediska zvolit, zda budou nebo nebudou na případná společná setkávání docházet. 

Kapacita kurzu je 25 posluchačů.

Cena kurzu je 450,- Kč.

 

Zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku probíhal od  27. září 2022 do 6. 12. 2022.

Výukové téma tohoto semestru:

Arménie blízká i vzdálená

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

Vedoucí lektor kurzu:doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph. D., prof. h. c.

Osnova přednášek:

27. 9.    Seznamte se s Kavkazem

11. 10.  Seznamte se s Arménií

25. 10.  Putování arménského poutníka ze Lvova po Osmanské říši (1608 - 1618)

8. 11.    Pronásledování Arménů a arménská diaspora

22. 11.  Arméni a křesťanství

6. 12.   Národnostní menšiny v Arménii

Pro tento semestr i nadále platí, že docházka nebude kontrolována, takže není třeba vést prezenční listinu, posluchači mají možnost studovat také distanční formou studia. Jedinou studijní povinností bude plnění průběžných testů a testu závěrečného. I sami posluchači si budou tedy moci v rámci svého konzultačního střediska zvolit, zda budou nebo nebudou na případná společná setkávání docházet. 

Kapacita kurzu je 25 posluchačů a je již naplněna.

Cena kurzu je 450,- Kč.