Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Základní informace o knihovně

Městská knihovna Benešov s pobočkou v Úročnici je veřejnou univerzální knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na okrese Benešov. Knihovna byla zřízena k datu 1. 1. 1997 jakožto příspěvková organizace města Benešov po zrušení Okresní knihovny k 31. 12. 1996.

Zřizovatel: Město Benešov.

Právní forma: samostatná příspěvková organizace.

Akvizice: Knihovna se soustřeďuje především na získávání, zpracování, uchování a zpřístupňování knih, periodik, map, CD, DVD a dalších informačních pramenů, které půjčuje čtenářům v místě i v regionu.

Knihovnické, bibliografické, reprografické a informační služby poskytuje veřejnosti v budově na Malém náměstí č.p. 1700, kde se nachází oddělení pro dospělé čtenáře, dětské oddělení, studovna, T-zóna, regionální centrum metodické pomoci knihovnám, ekonomické oddělení.

Fond knihovny  zahrnuje více než 150.000 knihovních jednotek.

Typy shromažďovaných dokumentů: knihy, periodika, mapy, společenské hry, CD, DVD.


Knihovna poskytuje tyto služby:

 • absenční půjčování knih, periodik
 • absenční půjčování stolních her, tematických kufříků a elektronických ALBI tužek
 • půjčování e-knih a čteček
 • půjčování audioknih, CD a DVD
 • prezenční půjčování z fondu regionální literatury a příruční knihovny
 • on-line katalog pro děti a dospělé
 • odborná pomoc při výběru naučné literatury a beletrie
 • rezervace požadované literatury přes Internet nebo přímo v knihovně
 • MVS (meziknihovní výpůjční služba)
 • BIS (bibliograficko-informační služba)
 • služba Díla nedostupná na trhu
 • bezplatný přístup k Internetu a možnost Wifi připojení  pro uživatele  ve studovně a v dětském oddělení
 • pravidelné akce pro dětské čtenáře
 • lekce, besedy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • kluby pro děti: čtenářský, tvořivý a klub deskových her
 • přednášky, besedy a další akce pro veřejnost
 • školení pro knihovníky i uživatele
 • exkurze do knihovny a besedy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • skenování, kopírování a tisk dokumentů ve studovně 
 • balení knih a učebnic, kroužková vazba, laminování dokumentů
 • rešeršní služby
 • donášková služba
 • kniha z knihovny
 • ptejte se knihovny
 • semínkovna