Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Rešerše

ReserseCo jsou to vůbec rešerše? 

Rešerše je soupis literatury k vybranému tématu, na které máte napsat nějaké pojednání nebo připravit referát, prezentaci či přednášku. Používají se také při psaní vysokoškolkých pracích (bakalářská, diplomová, rigorózní apod.). 

Provést rešerši znamená prohledat dostupné informační zdroje (katalogy knihoven, odborné elektronické databáze, webové stránky univerzit, vědeckých společností/firem apod.). Shromáždění a prostudování vybrané relevantní literatury je předpokladem k vytvoření přehledu o stavu poznání v oboru a o tématu vaší práce. Díky rešerši si utřídíte základní poznatky, východiska a získáte inspiraci pro svou vlastní práci.


Jak si v MKB zažádat o rešerši? 

  1. Téma. Je potřebné zadat přesné a podrobné téma, na které chcete rešerši zpracovat. 
  2. Klíčová slova. 
  3. Časové omezení. Při sjednání rešerše je důležité vědět, z jak starých dokumentů se má čerpat (např. dokumenty, co nejsou starší než 5 let). 
  4. Typy dokumentů. Neboli, z čeho se má čerpat. Zda se jedná o knihy, časopisy, noviny nebo jiné. 
  5. Termín zhotovení. Zpracování rešerše je poměrně náročné a rozhodně ho nestihneme do druhého dne nebo na počkání. 

Rešeše v naší knihovně provádí paní Jiřina Kozlová v Čítárně a studovně. V případě dalších informací se na ni neváhejte obrátit! 

Záznam z rešerše je možné vytisknout v naší knihovně za poplatek, který je stanoven v ceníku služeb. Samostatná cena rešeršních služeb je 50 Kč.