Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

3D tisk

Informace o 3D tisku v MKB3Dtisk

Městská Knihovna Benešov nabízí od října 2022 možnost tisku na 3D tiskárně pro nekomerční účely. Vlastníme tiskárnu model Original Prusa i3 MK3S+, kterou najdete v oddělení téčko. Samotný 3D tisk probíhá následovně: do tiskárny vstupuje tiskový materiál v podobě struny. Ten je následně roztaven v tiskové hlavě (extruderu) dostatečně na to, aby mohl být protlačen skrze trysku a po vrstvách transformován na tištěný výrobek. Právě na přesném tvoření tenkých vrstev je 3D tisk založen. My používáme filament PLA, ten patří mezi nejsnadněji tisknutelné materiály a je vyroben z rostlinných materiálů, které jsou biologicky rozložitelné.


Pravidla 3D tisku

  • 3D tisk je určen pro registrované čtenáře s platným průkazem. POZOR ne každý model je vhodný pro tisk v podmínkách knihovny;
  • tiskárnu obsluhuje pouze knihovník nebo osoba k tomu oprávněná;
  • soubor k tisku si přinesete ve formátu .stl – ten si buď vytvoříte sami (pro začátečníky je dobrá webová aplikace Tinkercad) a nebo z volně dostupných aplikací např.: https://www.printables.com , https://www.thingiverse.com;
  • velikost tiskové podložky je 25 x 25 cm;
  • s pracovníkem knihovny se dohodnete na barvě (nabídka barev se může průběžně měnit);
  • doba jednoho tisku nesmí přesáhnout 5 hodin a provozní dobu knihovny;
  • o přijetí a termínu vyhotovení zakázky rozhoduje knihovník;
  • aktuální poplatky najdete v ceníku služeb.