Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Semestr 2023/2024

V září 2023 začal nový školní rok 2023/2024 Virtuální univerzity třetího věku zimním semestrem. Pro nové zájemce o tuto formu studia novinku jsme pro tento školní rok připravili novinku. Během úterního dopoledne, kdy se univerzita v knihovně koná, souběžně probíhají dva výukové kurzy. Do nového kurzu se mohou přihlásit další zájemci o studium, ale i ti, kteří již univerzitu navštěvují. Univerzita nabízí 34 zajímavých témat napříč různými obory jako jsou například České dějiny a jejich souvislosti, Genealogie, Rituály evropských královských rodu, Včelařský rok, Renesanční a barokní umění nebo třeba Kouzelná geometrie.

Zájemcům o studium rádi poskytneme podrobné informace ve studovně knihovny v 1. patře nebo na telefonním čísle 317 725 733.

V následujícím jarním semestru je první výukový kurz věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. V šesti přednáškách se postupně dozvíte o Santiniho životě a budete sledovat jeho profesní kariéru. Místa, spjatá s jeho tvorbou, která v kurzu společně navštívíme, mohou být zároveň i tipem na zajímavý - nejen prázdninový - výlet. Výukovým garantem je doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph. D.
 
Harmonogram přednášek jarního semestru:
 
1. 30. 1. 2024 Santini: mládí, studium, východiska, inspirace
2. 13. 2. 2024 Santini v Praze a okolí
3. 27. 2. 2024 Santini ve středních Čechách
4. 12. 3. 2024 Santini ve Žďáru nad Sázavou
5. 26. 3. 2024 Santini v západních Čechách
6.  9. 4. 2024 Santini ve východních Čechách

Výukové téma druhého kurzu je České dějiny a jejich souvislosti II. Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled. V tomto semestru se bude zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou posluchače až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky. Výukovým garantem je profesor PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

1. 30. 1. 2024: Krize jako počátek nového
2. 13. 2. 2024: Zlatý věk
3. 27. 2. 2024: Temno a jeho světla
4. 12. 3. 2024: Osvícenství a jeho stíny
5. 26. 3. 2024: Národní obrození
6.  9. 4. 2024: Zrození občana

 Pro tento semestr již nebude možnost využívat distanční formu studia. Společné video přednášky budou probíhat ve studovně v 1. patře knihovny. Cena kurzu je 450 Kč.

V proběhlém zimním semestru bylo výukové téma pokračujícího kurzu Habsburkové bez trůnu.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie. Výukový garant je prof. PhDr. Jan Županič, Ph. D.

Osnova přednášek:

 •  26. 09. 2023: Habsburský rod v "dlouhém 19. století" 
 • 10. 10. 2023:  Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
 • 24. 10. 2023   Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
 • 07. 11. 2023   Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
 • 21. 11. 2023   Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
 • 05. 12. 2023   Utajení Habsburkové

Výukové téma nového kurzu zimního semestru pokračujícího kurzu bylo České dějiny a jejich souvislosti.

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled. Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova přednášek:

 •  26. 09. 2023: Češi, národ, stát
 • 10. 10. 2023:  Společnost a křesťanství
 • 24. 10. 2023   Velmoži, knížata, králové
 • 07. 11. 2023   Stříbro a moc
 • 21. 11. 2023   Český král a římský panovník
 • 05. 12. 2023   Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

Pro tento semestr již nebude možnost využívat distanční formu studia. Společné video přednášky budou probíhat ve studovně v 1. patře knihovny. Cena kurzu je 450 Kč.