Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Semestr 2023/2024

V září 2023 začíná nový školní rok Virtuální univerzity třetího věku zimním semestrem.  Většina posluchačů, kteří navštěvovali zimní a letní semestr ve školním roce 2022/2023, bude i nadále pokračovat ve studiu. Z důvodu velkého zájmu o tuto formu studia jsme se rozhodli otevřít další kurz. Během úterního dopoledne, kdy se univerzita v knihovně koná, budou tedy souběžně probíhat oba kurzy. Do nového kurzu se mohou přihlásit další zájemci o studium, ale i ti, kteří již univerzitu navštěvují. Univerzita nabízí 34 zajímavých témat napříč různými obory jako jsou například České dějiny a jejich souvislosti, Genealogie, Rituály evropských královských rodu, Včelařský rok, Renesanční a barokní umění nebo třeba Kouzelná geometrie.

Zájemcům o studium rádi poskytneme podrobné informace ve studovně knihovny v 1. patře nebo na telefonním čísle 317 725 733.

Výukové téma zimního semestru pokračujícího kurzu je Habsburkové bez trůnu.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie. Výukový garant je prof. PhDr. Jan Županič, Ph. D.

Osnova přednášek:

 •  26. 09. 2023: Habsburský rod v "dlouhém 19. století" 
 • 10. 10. 2023:  Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
 • 24. 10. 2023   Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
 • 07. 11. 2023   Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
 • 21. 11. 2023   Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
 • 05. 12. 2023   Utajení Habsburkové

Výukové téma nového kurzu zimního semestru pokračujícího kurzu je České dějiny a jejich souvislosti.

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled. Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova přednášek:

 •  26. 09. 2023: Češi, národ, stát
 • 10. 10. 2023:  Společnost a křesťanství
 • 24. 10. 2023   Velmoži, knížata, králové
 • 07. 11. 2023   Stříbro a moc
 • 21. 11. 2023   Český král a římský panovník
 • 05. 12. 2023   Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

Pro tento semestr již nebude možnost využívat distanční formu studia. Společné video přednášky budou probíhat ve studovně v 1. patře knihovny. Cena kurzu je 450 Kč.