Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Noc literatury

Současnou evropskou literaturu budou číst v Kafé Patro zajímaví hosté. Členové Literárně dramatického oboru ZUŠ J. Suka, moderátor Honza Musil, herečka Zuzana Vejvodová, spisovatelka Ladislava Chateau, herec Petr Šmíd.