Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Veřejný internet

Verejny internetPřístup k síti Internet a bezdrátové síti Wi-Fi je možný v Čítárně a studovně (čtenáři starší 15 let) a dále v Oddělení pro děti a téčku (pro čtenáře mladší 15 let). 

Městská knihovna Benešov neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu. Každý uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem Městské knihovny Benešov a pravidly využívání internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků.


Přístup na internet v jednotlivých odděleních MKB

I. PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU V ODDĚLENÍ ČÍTÁRNY STUDOVNY MKB

 1. Přístup k internetu na počítači je umožněn ZDARMA PO DOBU 30 MINUT. Registrovaný čtenář před zahájením práce na PC předloží čtenářský průkaz. 
 2. U počítače mohou pracovat nejvýše 2 osoby, a to po dobu 30 minut. Po uplynutí této doby bude počítač automaticky vypnut.
 3. Pro registrované čtenáře lze po dohodě s pracovníkem studovny prodloužit přístup na dalších 30 minut. V případě dalšího zájemce, nebo potřeby knihovny, uživatel ukončí práce nejpozději do 10 minut po upozornění.
 4. Je možné používat pouze předinstalovaný software. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení Windows, Internet Exploreru či jiného programového vybavení.
 5. Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za příslušný poplatek nebo si je uživatel v souladu s autorským zákonem může uložit na flash disk.
 6. Uživatel internetu nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače či počítačové sítě. Je dále zodpovědný za škody, vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod, způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 7. Uživatel může být pro porušení pravidel z knihovny vykázán a při opakovaném porušování mu bude přístup k internetu zakázán.
 8. Návštěvník nesmí využívat stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národností nebo náboženskou nenávist. Je zakázáno stahování filmů, hudby, videí a her.
 9. Městská knihovna Benešov neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.
 10. Uživatel nesmí restartovat ani vypínat počítač. Veškeré soubory uložené uživatelem na PC jsou vždy při odhlášení počítače odstraněny. Po ukončení práce je třeba se na PC odhlásit, a to stiskem dvou kláves současně: ALT a F4 a potvrdit ODHLÁŠENÍ. 
 11. Každý uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem Městské knihovny Benešov a pravidly využívání internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků.

II. PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ MKB

 1. Přístup k internetu na počítači je v dětském oddělení umožněn pouze pro registrované čtenáře (neregistrovaní čtenáři mohou využít Wi-Fi připojení). Před zahájením práce předloží uživatel čtenářský průkaz.
 2. U počítače mohou pracovat nejvýše 2 osoby, a to po dobu 30 minut.
 3. Není-li další zájemce, tato doba se po dohodě s knihovníkem může prodloužit. V případě dalšího zájemce, nebo potřeby knihovny, uživatel ukončí práce nejpozději do 10 minut po upozornění.
 4. Je možné používat pouze předinstalovaný software. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení Windows, Internet Exploreru či jiného programového vybavení.
 5. Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za příslušný poplatek nebo si je uživatel v souladu s autorským zákonem může uložit na flash disk.
 6. Zákonný zástupce uživatele internetu nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače či počítačové sítě. Je dále zodpovědný za škody, vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod, způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 7. Uživatel může být pro porušení pravidel z knihovny vykázán a při opakovaném porušování mu bude přístup k internetu zakázán.
 8. Návštěvník nesmí využívat stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národností nebo náboženskou nenávist.
 9. Městská knihovna Benešov neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.
 10. Každý uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem Městské knihovny Benešov a pravidly využívání internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků.

III. PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU V TÉČKU MKB

 1. Přístup k internetu na počítačích a tabletech je umožněn zdarma, na dobu 30 minut, pro neregistrovaného čtenáře a 60 minut pro registrované čtenáře. Každý další započatá půlhodina stojí 20 Kč. 
 2. Je zakázáno instalovat, odebírat, či měnit instalovaný software na všech zařízeních knihovny bez souhlasu dozorujícího pracovníka knihovny.  
 3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat autorská práva.  
 4. Uživatel internetu nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače či počítačové sítě. Je dále zodpovědný za škody, vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod, způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 
 5. Uživatel může být pro porušení pravidel z knihovny vykázán a při opakovaném porušování mu bude přístup k internetu zakázán.
 6. Návštěvník nesmí využívat stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národností nebo náboženskou nenávist.  
 7. Městská knihovna Benešov neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu. 
 8. Uživatel nesmí restartovat ani vypínat počítač. Veškeré soubory uložené uživatelem na PC jsou vždy při odhlášení počítače odstraněny. 
 9. Každý uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem Městské knihovny Benešov a pravidly využívání internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků. 

Převzato z přílohy ke Knihovnímu řádu č. 3 - Pravidla přístupu k síti Internet v MKB platná od 1. dubna 2022


Bezdrátová síť Wi-Fi

 • Bezdrátová síť Wi-Fi je k dispocizi všem čtenářům MKB. 
 • Heslo k síti Wi-Fi je v oddělení pro dospělé vyvyěšeno na plexiskle u knihovnických pultů. Případné dotazy směřujte na knihovníka. 
 • Heslo k Wi-Fi v oddělení pro děti a téčku je na dotázání knihovníka v daném oddělení.