Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Březen - měsíc čtenářů 2024plakat bmc 2024

Plakáty na Březen - měsíc čtenářů 2024 jsou ke stažení na webu SKIP.
https://www.skipcr.cz/o-nas/plakaty

Roční výkaz o knihovně za rok 2023

Formuláře ke stažení na https://statistikakultury.cz/vykazy/ nebo https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
K dispozici je také interaktivní formulář v excelu pro profesionální knihovny.

Termín odevzdání 16.2.2024

Ke kontrole lze statistiky zaslat i e-mailem: region2@knihovna-benesov.cz, hotové vyplněné a podepsané statistiky pošlete poštou na adresu: Městská knihovna Benešov – Regionální centrum, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov
(RC provede kontrolu a pošle k dalšímu zpracování do SVK Kladno)

Nejčastější dotazy: http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/stat_faq.htm
Počet obyvatel http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Novela Standardu pro dobrou knihovnu

Ministerstvo kultury vydalo novelu Standardu pro dobrou knihovnu (Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky). Viz https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/metodicky-pokyn-ministerstva-kultury-k-vymezeni-standardu-verejnych-knihovnickych-a-informacnich-sluzeb-poskytovanych-knihovnami-zrizovanymi-a-nebo-provozovanymi-obcemi-a-kraji-na-uzemi-ceske-republiky?searchterm=metodick%C3%BD+pokyn+ministerstva+kultury+k+vymezen%C3%AD

Ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/02_Normy-standardy-doporuceni.htm#Doporu%C4%8Den%C3%AD-Ministerstva-kultury

Nejvýznamnější změnou je uvedení nového článku 14. Spolupráce knihovny se vzdělávacími institucemi, který shrnuje základní principy spolupráce veřejných knihoven a škol.

V roce 2024 NK ČR vydá komentované vydání Standardu tiskem.

KONTAKTY NA RC BENEŠOV

Z personálních důvodů bude kontaktní telefon 702 216 523 do odvolání mimo provoz. Pro komunikaci s námi vyžívejte prosím ostatní kontakty. Děkujeme za pochopení!

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2024

Ministerstvo kultury – odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2024 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

VISK 3 – Informační centra knihoven,

VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese: Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven a kreativních odvětví

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na: https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2023 !!!

Národní plán obnovy (NPO) - vzdělávání

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získala finanční prostředky na jednoletý projekt Rozvoj měkkých dovedností pracovníků v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském kraji. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK. Díky výzvě Národního plánu obnovy (NPO) - Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky kulturního a kreativního sektoru může nyní zrealizovat sérii kurzů, které budou zaměřeny na digitální dovednosti, oblast finanční gramotnosti, manažerské dovednosti včetně komunikačních. Projekt je finančně podpořen také z rozpočtu Středočeského kraje.
Účast na kurzech je bezplatná.

V prostorách Městské knihovně Benešov se budou konat následující kurzy:

12.9.2023 od 9 do 15 hodin - Time management

17.10.2023 od 9 do 15 hodin - Komunikace s publikem a moderování diskuze

31.10.2023 od 9 do 15 hodin - Lektorské dovednosti

Více o projektu a možnostech přihlášení se dočtete ZDE

Výsledky dotačního řízení podprogramu VISK 3 na rok 2023

na webových stránkách Ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/visk-verejne-informacni-sluzby-knihoven-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2023

nebo na stránkách dotačního programu VISK https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

 

Výsledky dotačních řízení

Výsledky dotačního řízení Knihovna 21. století na rok jsou k dispozici na: https://www.mkcr.cz/knihovna-21-stoleti-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2023 nebo na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Ministerstvo kultury zveřejnilo výsledky dotačního řízení programu: VISK 1, VISK 2, VISK 4, VISK 5, VISK 6, VISK 7, VISK 8/B a VISK 9 za rok 2023. Najdete je na stránkách Ministerstva kultury ČR - https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-cs-532

Rozvozy výměnných souborů

Od března opět rozvážíme výměnné soubory a těšíme se na návštěvy k Vám do knihoven!
Právě probíhá plánování tras a kontrétním knihovnám se vždy včas ozveme a domluvíme.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje čtrnáctý ročník akce 

BMC 2023 banner bila 1

Březen - měsíc čtenářů
s mottem ZPÁTKY DO KNIHOVEN!

Téměř dva roky omezoval činnost knihoven koronavirus a s jeho dopadem na naše uživatele se budeme vyrovnávat delší dobu. Návrat čtenářů do knihoven je pozvolný a chceme využít i letošní kampaň Březen měsíc čtenářů k propagaci činnosti knihoven mezi širokou veřejností a pozvání do knihoven našim věrným uživatelům, ale i uživatelům novým. Březen - měsíc čtenářů je také dobrá příležitost pro knihovny, aby představily své nové služby. Je to skvělá příležitost pro všechny milovníky knih a čtení, aby si užili svůj koníček a zároveň podpořili jeho rozvoj ve společnosti.

Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/o-nas/loga . Pro letošní BMČ byl vydán krásný plakát, který si můžete stáhnou na https://www.skipcr.cz/o-nas/plakaty.

Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/

Více na - https://www.brezenmesicctenaru.cz/

------------------------------------------
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1