Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Aktualita ze dne: 07. prosince 2023

Roční výkaz o knihovně za rok 2023

Formuláře ke stažení na https://statistikakultury.cz/vykazy/ nebo https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
K dispozici je také interaktivní formulář v excelu pro profesionální knihovny.

Termín odevzdání 16.2.2024

Ke kontrole lze statistiky zaslat i e-mailem: region2@knihovna-benesov.cz, hotové vyplněné a podepsané statistiky pošlete poštou na adresu: Městská knihovna Benešov – Regionální centrum, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov
(RC provede kontrolu a pošle k dalšímu zpracování do SVK Kladno)

Nejčastější dotazy: http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/stat_faq.htm
Počet obyvatel http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d