Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Aktuální nabídka pro školní rok 2022/2023 bude k dispozici v polovině září 2022. V první polovině září probíhá v knihovně akce Pasování na čtenáře.

Žáci se během našich pořadů pořádaných v dětském oddělení naučí orientovat v knihovně, v literatuře, naučí se pracovat s knihou a dalšími informačními zdroji. Stejně jako v minulých letech jsou pořady v knihovně koncipovány jako zábavné a hlavně interaktivní hodiny. Součástí lekcí zejména pro předškolní děti a žáky na 1. stupni jsou pohybové prvky a dramatické hry. Na druhém stupni se žáci naučí kritickému myšlení, orientovat se v novém textu, schopnosti se učit a prezentovat nové poznatky. Ve všech lekcích se dále zaměřujeme na práci ve skupině a aktivní spolupráci s knihovnicí.

V rámci besed pracujeme s interaktivním displejem, který knihovna pořídila díky dotačnímu programu "Program rozvoje venkova".

 

Aktuální katalog nabízených programů a besed pro školní rok 2022/2023 ke stažení zde.

Klikněte zde pro zobrazení kalendáře. Do kalendáře můžete zapisovat, kdy a o jakou lekci máte zájem. Rezervace vám následně potvrdíme na zadaný kontakt. Z kapacitních důvodů, prosíme, objednávejte pro jednu třídu vždy jen jednu vybranou besedu za pololetí. Děkujeme za pochopení

Lekce vedou Markéta Kalendová s Lenkou Havelkovou za Dětské oddělení a Marta Slámová s Monikou Svobodovou za téčko.

Besedy určené studentům středních škol a gymnázia, které vznikly v rámci literárního blogu Kafárna, vede student Filozofické fakulty Jihočeské univerzity David Veselý a je možné je uskutečnit přímo u vás ve škole.