Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Žáci se během našich pořadů pořádaných v dětském oddělení naučí orientovat v knihovně, v literatuře, naučí se pracovat s knihou a dalšími informačními zdroji. Stejně jako v minulých letech jsou pořady v knihovně koncipovány jako zábavné a hlavně interaktivní hodiny. Součástí lekcí zejména pro předškolní děti a žáky na 1. stupni jsou pohybové prvky a dramatické hry. Na druhém stupni se žáci naučí kritickému myšlení, orientovat se v novém textu, schopnosti se učit a prezentovat nové poznatky. Ve všech lekcích se dále zaměřujeme na práci ve skupině a aktivní spolupráci s knihovnicí.

V rámci besed pracujeme s interaktivním displejem, který knihovna pořídila díky dotačnímu programu "Program rozovje venkova".

Novinkou nabídky pro letošní školní rok jsou besedy určené studentům středních škol a gymnázia, které vznikly v rámci literárního blogu Kafárna, který vede student Filozofické fakulty Jihočeské univerzity David Veselý.

Katalog nabízených programů a besed pro školní rok 2021/2022.

Klikněte zde pro zobrazení kalendáře. Do kalendáře můžete zapisovat, kdy a o jakou lekci máte zájem. Rezervace vám následně potvrdíme na zadaný kontakt.

Lekce v dětském oddělení vedou Markéta Kalendová a Lenka Havelková