Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Čtenářský klub pro děti

Co se děje v čtenářském klubu:

  • Děti sdílejí své vlastní čtenářství – doporučují si četbu navzájem, výběr knih mezi vrstevníky má velmi pozitivní vliv na motivaci ke čtení
  • Představujeme si nové zajímavé knihy při čtení ukázek spojených s dalšími aktivitami
  • Přímo v klubu si čteme v rámci čtenářské dílny
  • Z knihovny si děti mohou knížky půjčit domů

Proč je čtenářský klub fajn?

  • Děti si během návštěv klubu upevňují čtenářské návyky. Ty jim budou pomáhat nejen v hodinách češtiny, ale i v dalším vzdělávání.
  • Představujeme jim čtení jako dobrodružství, zábavu a poučení nenápadnou formou.
  • Děti, které nejsou dobří čtenáři, se vůbec nemusí návštěvy klubu bát. Mohou si knížky prohlížet a poslouchat ostatní, jak předčítají. Zapojit se mohou postupně, jakmile se sami odhodlají.

K dispozici máme výtvarné potřeby, audioknihy a interaktivní displej pořízený v rámci "Programu rozvoje venkova".

V čtenářském klubu se potkávají děti ve věku od 7 do 10 let. Ideální počet ve skupině je do dvanácti dětí. Všem dětem založíme členskou průkazku, kam si budou zapisovat čtecí zážitky nebo kreslit obrázky. Navíc budou mít všichni klubový odznak. Na konci roku dostanou děti certifikát a knížku jako dárek.