Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Aktualita ze dne: 02. listopadu 2023

Novela Standardu pro dobrou knihovnu

Ministerstvo kultury vydalo novelu Standardu pro dobrou knihovnu (Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky). Viz https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/metodicky-pokyn-ministerstva-kultury-k-vymezeni-standardu-verejnych-knihovnickych-a-informacnich-sluzeb-poskytovanych-knihovnami-zrizovanymi-a-nebo-provozovanymi-obcemi-a-kraji-na-uzemi-ceske-republiky?searchterm=metodick%C3%BD+pokyn+ministerstva+kultury+k+vymezen%C3%AD

Ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/02_Normy-standardy-doporuceni.htm#Doporu%C4%8Den%C3%AD-Ministerstva-kultury

Nejvýznamnější změnou je uvedení nového článku 14. Spolupráce knihovny se vzdělávacími institucemi, který shrnuje základní principy spolupráce veřejných knihoven a škol.

V roce 2024 NK ČR vydá komentované vydání Standardu tiskem.