Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Semestr 2022/2023

Zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku zahajujeme 27. září 2022.

Výukové téma tohoto semestru je:

Arménie blízká i vzdálená

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

Vedoucí lektor kurzu:doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph. D., prof. h. c.

Osnova přednášek:

27. 9.    Seznamte se s Kavkazem

11. 10.  Seznamte se s Arménií

25. 10.  Putování arménského poutníka ze Lvova po Osmanské říši (1608 - 1618)

8. 11.    Pronásledování Arménů a arménská diaspora

22. 11.  Arméni a křesťanství

6. 12.   Národnostní menšiny v Arménii

Pro tento semestr i nadále platí, že docházka nebude kontrolována, takže není třeba vést prezenční listinu, posluchači mají možnost studovat také distanční formou studia. Jedinou studijní povinností bude plnění průběžných testů a testu závěrečného. I sami posluchači si budou tedy moci v rámci svého konzultačního střediska zvolit, zda budou nebo nebudou na případná společná setkávání docházet. 

Kapacita kurzu je 25 posluchačů a je již naplněna.

Cena kurzu je 450,- Kč.