Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Noc literatury

Jako každý rok jsme se zapojili do celorepublikové akce Noc literatury, kterou organizují a připravují Česká centra a EUNIC (Sdružení evropských národních kulturních institutů). Letos se do projektu zapojilo více než 80 měst a knihoven. Cílem této akce je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu. Tím naším večerem nás provázel Jakub Rajdl Felix a společně jsme si poslechli ukázky v podání Moniky Absolonové, Literárně dramatického oboru při ZUŠ J. Suka, Ladislavy Chateau, Stanislavy Jachnické nebo Lukáše Langmajera. Procestovali jsme tak Dánsko, Švédsko, Maďarsko, Francii, ale zůstali jsem také v České republice. Jak je vidět, akce se vydařila a my už teď přemýšlíme, kdo bude našimi „čtenáři“ v příštím roce.