Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Virtuální univerzita 3. věku

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je jednou z forem celoživotního vzdělávání organizované Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Výuka probíhá v konzultačních střediscích. Cílem VU3V je umožnit posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium bez ohledu na vzdálenost a dostupnost vysoké školy. Poskytuje všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice a podporují rozvoj osobnosti. V každém školním roce probíhají dva semestry, jarní a zimní. Městská knihovna Benešov je konzultačním střediskem VU3V již od roku 2011. Prezenční přednášky se konají v prostorách knihovny, v oddělení studovny v 1. patře, bezbariérový přístup je zajištěn. Každý kurz obsahuje 6 videopřednášek, která jsou promítaná dataprojektorem na plátno. Společná výuka probíhá 1x za 14 dní. Po každé přednášce vypracuje posluchač test. Pro studium se předpokládá využití vlastního PC nebo notebooku a internetové připojení. Posluchač po splnění podmínek pro účast studia získá osobní přihlašovací údaje a výukové materiály jsou pak k dispozici po celé období konání kurzu. Kapacita kurzu v MKB je 24 posluchačů. Po absolvování 6 kurzů získá posluchač Osvědčení o absolutoriu na slavnostní promoci.

Podmínky pro účast studia:

  • občan České republiky
  • dosažení věku, kdy má nárok na pobírání starobního důchodu nebo pobírá invalidní důchod bez ohledu na věk
  • zájemce o studium vyplní Přihlášku ke studium
  • uhrazení studijního poplatku 450 Kč za jeden semestr
  • vypracování testu po každé přednášce a závěrečného testu

Více informací získáte na https://vu3v.cz/