Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Semestr 2021/2022

Letní semestr Virtuální univerzity třetího věku zahajujeme 8. února 2022.

Výukové téma tohoto semestru je:

Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale     

  

Vedoucí lektor kurzu: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph. D.

Osnova přednášek:

  •  8. 2. 2022 Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo

  • 22. 2. 2022 Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí

  •  8. 3. 2022 Leonardo da Vinci: portréty

  • 22. 3. 2022 Leonardo da Vinci: nástěnné malby

  •  5. 4. 2022 Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik

  • 19. 4. 2022 Leonardo da Vinci: kresby

 

Slavnostní promoce a předávání "Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku" se uskuteční v pondělí   

6. června 2022 ve 14 hodin v Obřadní síni Městského úřadu Benešov.

 

Rozhodnutí o pořádání či nepořádání společného promítání videopřednášek zůstává na zvážení každého konzultačního střediska s tím, že je nutné dodržovat vládní nařízení a přizpůsobit se místní epidemiologické situaci.  Pro tento semestr i nadále platí, že docházka nebude kontrolována, takže není třeba vést prezenční listinu, posluchači mají možnost studovat také distanční formou studia. Jedinou studijní povinností bude pouze plnění průběžných testů a testu závěrečného. I sami posluchači si budou tedy moci v rámci svého konzultačního střediska zvolit, zda budou nebo nebudou na případná společná setkávání docházet.  Posluchače při přihlašování do letního semestru upozorním, že situace se může měnit a může opět dojít k převedení výuky do plně distanční formy.

Kapacita kurzu je 24 posluchačů.

Cena kurzu je 350,- Kč.