Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Rekonstrukce MKB

Městská knihovna Benešov se díky přestavbě promění v komunitní centrum

Na základě celorepublikové strategie knihoven se i ta benešovská promění z „místa, kde se jen půjčují knihy“ v komunitní centrum a nově nabídne moderní zázemí pro studium, odpočinek, trávení volného času i kulturní akce. Město Benešov podalo projektový záměr na získání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), s financováním projektu je však počítáno i v rámci městského rozpočtu. Zahájení přestavby je naplánováno na březen roku 2025.

V červnu 2023 byla vypsána veřejná zakázka s názvem Zázemí pro městskou knihovnu Benešov – projektová dokumentace, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro plánovanou úpravu zázemí knihovny. Vítězným uchazečem se stal ateliér Jasné., s.r.o., který v prosinci 2023 odevzdal první fázi plnění z veřejné zakázky, a to architektonickou studii.

Městská knihovna přestavbou získá nový samostatný vstup, který bude orientován do prostoru za poliklinikou, kudy prochází důležité pěší propojení z centra města do sídliště Na Bezděkově. V tomto místě bude záliv, který dobře poslouží jako předprostor knihovny pro konání příležitostných exteriérových akcí, čemuž bude uzpůsoben i přemístitelný městský mobiliář. Fasáda bude prosklená od podlahy ke stropu, čímž bude dosaženo maximálního propojení interiéru a exteriéru.

Uvnitř vznikne vstupní hala s jedním centrálním pultem pro vybavení většiny interakcí mezi návštěvníkem a obsluhou (včetně půjčování a vracení knih), z foyer pak bude možné vstoupit do dětského oddělení i hlavního sálu knihovny. Tam se v rámci nového uspořádání počítá s odpočinkovou, poslechovou a studijní zónou. Současný klub pro teenagery, tzv. téčko, je v architektonickém návrhu prolnut s knihovnou pro mládež a situován do prostoru vloženého patra v hlavním sále knihovny. Pro explicitně hlučné aktivity zde vznikne uzavřená odhlučněná „bublina“, která rozčlení prostor do různých funkčních zákoutí.

Myšlence stát se komunitním centrem jde benešovská knihovna naproti již několik let, pravidelně totiž pořádá pestrou škálu vzdělávacích a kulturních akcí pro všechny kategorie čtenářů nebo nabízí útočiště mladým, kteří potřebují překlenout dobu mezi školou a kroužkem či spojem domů. Potýká se však s limitací prostoru a zastaralým vybavením, velkorysost návrhu tudíž velmi vítá: „K dispozici budou klidná zákoutí, ale také pracovní stoly, prostory pro workshopy a přednášky nebo místo pro dětský svět či zóna pro teenagery. Celý prostor bude funkční, ale zároveň bude působit moderně, vzdušně a uvolněně,“ upřesňuje ředitelka Městské knihovny Benešov Hana Zdvihalová. Nové řešení počítá i s efektivnějším ukládáním knih a celkovým snížením nákladů na provoz. Moderní zázemí vznikne i zaměstnancům knihovny.

Více informací najdete také na webu města ZDE

Mgr. Tereza Lípová | MěÚ Benešov