Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Středočeský Kramerius

Pravidelná každoroční soutěž o nejlepšího neprofesionálního knihovníka Středočeského kraje. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů přináležejícího krajské nebo pověřené knihovně, tedy z Benešovska, Kladenska, Mladoboleslavska, Kutnohorska a Příbramska. Tyto kandidáty navrhuje krajská nebo příslušná pověřená knihovna a schvaluje Středočeská vědecká knihovna v Kladně.

Soutěž má být inspirací a motivací neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti i vzájemné spolupráci.

Slavnostní ocenění probíhá v prostorách Středočeské vědecké knihovny v Kladně za přítomnosti zástupců Středočeského kraje a dalších hostů. Každý oceněný obdrží diplom, samolepku, dárkový koš a další drobné dárky.

https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/stredocesky-kramerius


 ROČNÍK 2023


Při slavnostním předávání ocenění Středočeský Kramerius v SVK Kladno byly oceněny paní Petra Houdková a Simona Vittová z Obecní knihovny v Mukařově. Gratulujeme!


Foto: archiv RC Benešov


 ROČNÍK 2022


Při slavnostním předávání ocenění Středočeský Kramerius v SVK Kladno byly oceněny paní Irena Smolíková, Ivana Urbanová a Věrka Drozdová z Obecní knihovny ve Stříbrné Skalici. Gratulujeme!


Foto: archiv RC Benešov


 ROČNÍK 2020 A 2021


Při slavnostním předávání ocenění Středočeský Kramerius v SVK Kladno byly oceněny paní Miroslava Kocourková z Obecní knihovny Pyšely za rok 2020 a za rok 2021 paní Kamila Koháková a paní Helena Doležalová z Obecní knihovny v Přestavlkách u Čerčan. Gratulujeme!


Foto: SVK Kladno a OK Pyšely


 ROČNÍK 2019


Při slavnostním předávání ocenění Středočeský Kramerius 2019 v SVK Kladno byly oceněny paní Ivana Šotkovská, knihovnice Obecní knihovny Tehov a paní Věra Pilná, referentka OÚ Tehov. Gratulujeme!


Foto: SVK Kladno


 ROČNÍK 2018


Při slavnostním předávání ocenění Středočeský Kramerius 2018 v SVK Kladno byla oceněna paní Marie Vrbová za Obecní knihovnu v Ratměřicích. Ocenění převzala v zastoupení Bc. Kristýna Klímková a následně jej paní Vrbové předala v knihovně. Gratulujeme!


Foto: SVK Kladno, archiv RC Benešov


 ROČNÍK 2017


Při slavnostním předávání ocenění Středočeský Kramerius 2017 v SVK Kladno byla oceněna paní Jana Lemberková za Obecní knihovnu Světice (na fotografii zcela vpravo). Gratulujeme!


Foto: archiv RC Benešov


 ROČNÍK 2016


Při slavnostním předávání oceněnění Středočeský Kramerius 2016 v SVK Kladno byla oceněna paní Jitka Šachlová za Obecní knihovnu Čestlice a spolu s příbramským regionem paní Lucie Hašková za Obecní knihovnu Hradišťko a Místní lidovou knihovnu Netvořice. Gratulujeme!


Foto: archiv RC Benešov


ROČNÍK 2015


Dne 8.října 2015 od 11 hodin proběhlo v SVK Kladno slavnostní předávání cen Středočeský Kramerius. Za benešovský region byla oceněna paní Lucie Vrtalová z Obecní knihovny v Choceradech.


Foto: SVK Kladno


 ROČNÍK 2014


Dne 9.října 2014 od 10 hodin proběhlo v SVK Kladno slavnostní předávání cen Středočeský Kramerius. Za benešovský region byla oceněna paní Marie Krausová z Obecní knihovny v Olbramovicích.


Foto: archiv RC Benešov


 ROČNÍK 2013


 Dne 2.října 2013 od 11 hodin proběhlo v SVK Kladno slavnostní předávání cen Středočeský Kramerius. Ceny předávali Ing. Zdeněk Štefek (radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje), Pavel Volf (předseda Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje) a Ing. Jiří Mika (ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně). Za benešovský region byla oceněna paní Alexandra Jeriová z Obecní knihovny v Mukařově. Ing. Marcela Eichnerová (místostarostka obce Mukařov) a oceněná Alexandra Jeriová (Obecní knihovna v Mukařově).


Foto: archiv RC Benešov


ROČNÍK 2012


Předávání ceny proběhlo 5.10.2012 v SVK Kladno za přítomnosti hejtmanky Středočeského kraje Ing. Zuzany Moravčíkové. Za benešovský region byla oceněna paní Emilie Slabá z Obecní knihovny Pravonín. Zleva: Emilie Slabá, Jana Šestáková, PhDr. Eva Kubíková, Ing. Zuzana Moravčíková, Marie Zelenková, Mgr. Eva Husáková


Foto: SVK Kladno