Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Fotogalerie z Regionu

 
 

6.5.2022 Rekonstrukce Obecní knihovny Třebsín


Na přelomu roku 2021 a 2022 proběhla rekonstrukce Obecní knihovny Třebsín. Tisková zpráva o knihovně ke stažení ZDE.


Foto: Archiv OK Třebsín a RC Benešov


23.6.2021 Nominace Obecní knihovny ve Stříbrné Skalici na Knihovnu roku 2021


Přijeli jsme podpořit Obecní knihovnu ve Stříbrné Skalici, která byla nominovaná na ocenění Knihovna roku 2021. „Svou“ knihovnu přišel podpořit také PhDr. Miroslav Šmied, Ph. D., starosta obce. Posudková komise Mgr. Gabriela Jarkulišová a PhDr. Radek Liška hodnotí 5 knihoven vybraných středočeskými metodiky a nejlepší z nich předají k širší nominaci do celostátní kola. Nakonec Stříbrná Skalice ocenění nezískala, ale paní knihovnice se již připravují na další ročník.


Foto: Archiv OK Stříbrná Skalice


11.1.2021 Rekonstrukce Obecní knihovny v Soběhrdech


Během roku 2020 proběhla za pomoci Regionálního centra Benešov a Obecního úřadu Soběhrdy rozsáhlá aktualizace fondu Obecní knihovny v Soběhrdech a stěhování do nových prostor.

Foto: Archiv RC Benešov, OÚ Soběhrdy


17.04.2019, od 9:00 - Bookstart S knížkou do života


Přednášející: Mgr. Zlata Houšková, Romana Bodorová a Jitka Skopcová

Foto: Archiv RC Benešov


31.10.2018, od 9:00 - Dětské čtenářské kluby


Přednášející: Lucie Vrtalová a Eva Bělinová (Nová škola o.p.s.)

Foto: Archiv RC Benešov


20.03.2018, od 10:00 - Kurz Sebeobrany pro knihovníky


Foto: Archiv RC Benešov


21.09.2016, od 9:00 - Výjezdní porada profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov


do Městské knihovny Vlašim. Součástí porady byla prohlídka expozice o rodu Auerspergů na Zámku Vlašim.

Foto: Archiv RC Benešov


22.06.2016, od 9:00 - Výjezdní porada profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov


v Obecní knihovně Chocerady. Součástí porady byla prohlídka místního kostela Na nebevzetí Panny Marie, dále původních prostor knihovny a skladu a prohlídka výrobků sochařského sympozia.

Foto: Archiv RC Benešov


25.05.2016, od 9:00 - Setkání s Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou


 v Audiovizuálním oddělení Městské knihovny Benešov

Foto: Archiv RC Benešov


11.11.2015 - Podzimní setkání knihovníků 


v Městské knihovně Sázava

Foto: Archiv RC Benešov


05.11.2015 - Sci-fi a fantasy literatura s Vlado Ríšou


 ve studovně Městské knihovny Benešov

Foto: Archiv RC Benešov


23.09.2015 - Výjezdní porada profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov


v Městské knihovně Sedlec- Prčice.

Foto: Archiv RC Benešov


15.04.2015 - Výjezdní porada profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov


v Městské knihovně Neveklov, prohlídka knihovny a poděkování starosty Ing. Jana Slabého paní knihovnici Bc. Martině Simonidesové za osobní iniciativu při stěhování knihovny do nových prostor.

Foto: Archiv RC Benešov


Leden 2015 -  Obecní knihovna v Přestavlkách u Čerčan 


Během loňského roku se knihovna přestěhovala do zrekonstruovaných prostor v budově obecního úřadu a v současnosti je již znovu v provozu. Fotografie během stěhování.

Foto: Archiv RC Benešov


17.09.2014 - Výjezdní porada profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov


v Obecní knihovně ve Stříbrné Skalici, prohlídka náměstí, exkurze do původních prostor knihovny a poděkování starosty paní Drozdové za iniciativu a odhodlanost při stěhování knihovny a pracovnicím MěK Benešov za spolupráci.

Foto: Archiv RC Benešov


18.06.2014 - Výjezdní porada profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov


ve Střediskové knihovně Divišov a fakultativní prohlídka židovské synagogy.

 

Foto: Archiv RC Benešov


05.09.2013 - Otevření nové knihovny ve Stříbrné Skalici


 Dne 5.9.2013 bylo slavnostně otevřeno Multifunkční centrum volnočasových a kulturních aktivit ve Stříbrné Skalici, jehož součástí je také knihovna.

Foto: Archiv RC Benešov