Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Základní informace o knihovně

mestska knihovna benesov rgbInformace o knihovně

Městská knihovna Benešov s pobočkou v Úročnici je veřejnou univerzální knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na okrese Benešov. Knihovna byla zřízena k datu 1. ledna 1997, jakožto příspěvková organizace města Benešov po zrušení Okresní knihovny k 31. prosinci 1996.

Zřizovatel: Město Benešov se sídlem Malé náměstí 100, Benešov, 256 01

Právní forma: samostatná příspěvková organizace

Akvizice: Knihovna se soustřeďuje především na získávání, zpracování, uchování a zpřístupňování knih, periodik, map, CD, DVD a dalších informačních pramenů, které půjčuje čtenářům v místě i v regionu.

Knihovnické, bibliografické, reprografické a informační služby poskytuje veřejnosti v budově na Malém náměstí 1700, kde se nachází:

 • oddělení pro dospělé čtenáře;
 • čítárna a studovna;
 • dětské oddělení, studovna;
 • téčko - prostor pro teenagery a tvoření;
 • regionální centrum metodické pomoci knihovnám;
 • ekonomické oddělení.

Fond knihovny zahrnuje více než 150 000 knihovních jednotek.

Typy shromažďovaných dokumentů

 • knihy;
 • periodika (noviny, časopisy, zpravodaje měst a obcí);
 • mapy;
 • společenské hry;
 • CD, DVD;
 • audioknihy.

Knihovna poskytuje tyto služby:

 • absenční půjčování knih a periodik;
 • absenční půjčování stolních her, tematických kufříků a elektronických ALBI tužek;
 • absenční půjčování e-knih a čteček e-knih;
 • absencční půjčování audioknih, CD a DVD;
 • prezenční půjčování z fondu regionální literatury a příruční knihovny;
 • on-line katalog pro děti a dospělé;
 • odborná pomoc při výběru naučné literatury a beletrie;
 • rezervace požadované literatury přes Internet nebo přímo v knihovně;
 • MVS (meziknihovní výpůjční služba);
 • BIS (bibliograficko-informační služba);
 • služba Díla nedostupná na trhu;
 • bezplatný přístup k internetu a možnost Wi-Fi připojení;
 • pravidelné akce pro dětské čtenáře;
 • lekce, besedy a exkurze pro MŠ, ZŠ a SŠ;
 • kluby pro děti: čtenářský, tvořivý, klub deskových her, šachový, robotiky a 3D tisku, MíČeK;
 • přednášky, besedy a další akce pro veřejnost;
 • školení pro knihovníky i uživatele;
 • skenování, kopírování a tisk dokumentů ve studovně; 
 • balení knih a učebnic, kroužková vazba, laminování dokumentů;
 • rešeršní služby;
 • donášková služba;
 • kniha z knihovny;
 • ptejte se knihovny;
 • semínkovna;
 • projekt KAFÁRNA;
 • blog Toulky s knihovnou.

Dokumenty knihovny