Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Čítárna a studovna

 • prezenční půjčování z fondu regionální literatury a příruční knihovny
 • prezenční půjčování posledních čísel časopisů a denní tisk
 • absenční půjčování DVD a CD
 • studijní počítačová místa s připojením k síti INTERNET, s možností tištěných výstupů a skenování dokumentů
 • přípojení k síti Wi-Fi
 • pro registrované čtenáře přístu zdarma do databáze ČTK, do elektronického archívu časopisů dTest, Reflex, Auto Tip, Svět motorů, CHIP a aplikace rozečti.se
 • elektronické databáze "REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI" a "ČLÁNKY Z ČASOPISŮ A ZE SBORNÍKŮ"
 • bibliograficko-informační služba
 • reprografické služby
 • balení knih, učebnic a sešitů, kroužková vazba, laminování dokumentů
 • rešeršní služby
 • Meziknihovní výpůjční služba
 • Semínkovna

rozectise-logocsn-logowifi-logo-hi


Kontakty


Pravidla přístupu k síti INTERNET v prostorách Čítárny a studovny

 1. INTERNET mohou využívat návštěvníci Městské knihovny Benešov.
 2. Uživatelem se může stát osoba starší 15 –ti let.
 3. Uživatelé musí zvládat základy práce s PC a nesmí nijak zasahovat do nainstalovaného operačního systému. Veškeré případné závady jsou povinni hlásit obsluze knihovny.
 4. Přístup na Internet zdarma s časovým omezením
  • Čtenáři knihovny (po předložení platného čtenářského průkazu) na 60 minut, pokud není přítomen další zájemce, může se na požádání prodloužit pouze na 30 minut.
  • Anonymní návštěvníci na 30 minut.
 5. Tiskové výstupy jsou hrazeny dle platného ceníku MK Benešov
 6. Přístup na Internet je možné předem objednat na konkrétní den i hodinu. Pokud se uchazeč nedostaví do 5 minut rezervovaného času, bude místo postoupeno případnému dalšímu zájemci. 
 7. Pokud uživatel poruší ustanovení těchto pravidel, bude mu přístup k Internetu ukončen.
 8. Ve studovně knihovny je zakázáno telefonovat!

Fotogalerie