Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Aktualita ze dne: 7. února 2022

Udržitelný Březen měsíc čtenářů 2022

V2022 Udrzitelnost  v knihovnachážené kolegyně a kolegové,

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje třináctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.  Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/o-nas/loga . Pro letošní BMČ byl vydán krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. I tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách https://udrzitelna.knihovna.cz/ . Jejím cílem bylo prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

2022: Udržitelnost v knihovnách - přidejte se - https://koncepce.knihovna.cz/2022-udrzitelnostvknihovnach-pridejte-se/

Plakáty připraveny pro propagaci akcí a aktivit připravených k Březnu měsíci čtenářů https://drive.google.com/file/d/1pi6VrE5_jRAfeqZRWxwNBkV52E-Belz1/view stačí do volné bílé plochy vložit vlastní text.

Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/   

Krásný den přeje Mgr. Roman Giebisch, Ph. D., Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00   Praha 1, Tel: +420/221 663 333, email: roman.giebisch@nkp.cz, www.nkp.cz