Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Aktualita ze dne: 30. března 2022

Jak řídit knihovnu.

2022 Jak ridit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí knihovny

Nyní v elektronické podobě!

Kolektiv autorů: Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba, Marie Šedá

Příručka je k dispozici na: https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start

 

Více informací v článku...

Koncem loňského roku vydal Knihovnický institut NK ČR příručku pro začínající vedoucí pracovníky knihoven. Text příručky jsme nyní převedli do elektronické formy a významně rozšířili o vzory různých dokumentů (formuláře, smlouvy, pravidla, předpisy apod.), které lze využít při praktickém provozu knihovny. Příručka obsahuje více než čtyřicet vzorových dokumentů (mj. různých formulářů), přibližně padesát konkrétních příkladů dokumentů z knihoven (mj. z Národní knihovny ČR) a téměř třicet návodů na řešení různých situací z praxe.

Velmi děkujeme knihovnám, které poskytly vzory svých dokumentů, zejména Národní knihovně ČR, Masarykově veřejné knihovně Vsetín, Knihovně J. Mahena v Brně a Knihovně města Ostravy.

Přehled dalších příruček, doporučení a standardů najdete na: https://prirucky.ipk.nkp.cz/start Tato příručka je (stejně jako ostatní příručky) k dispozici ve více formátech vhodných pro tisk či čtení na různých zařízeních, viz blíže https://prirucky.ipk.nkp.cz/wiki/ebook_help.

V budoucnu bychom rádi obsah příručky postupně rozšiřovali o další témata a také průběžně aktualizovali. Své podněty můžete zasílat prostřednictvím formuláře na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXSSn2lCLh-R3vBmNjxA93IyEzX0HbsYVAdnTV7w0A8id-Zw/viewform


Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1 , | www.nkp.cz