Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Aktualita ze dne: 21. února 2022

Dotační řízení programů VISK a K21

Kolegyně a kolegové,

Ministerstvo kultury zveřejnilo informaci o zpoždění dotačních řízení v souvislosti s rozpočtovým provizoriem, viz https://www.mkcr.cz/dotacni-rizeni-25.html :

Oddělení literatury a knihoven sděluje, že z důvodu trvání rozpočtového provizoria se zasedání odborných komisí pro výběrová dotační řízení pro rok 2022 přesunují na období po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022 (předpoklad: duben).

Výsledky grantových řízení pro rok 2022 budou zveřejněny po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022 a po schválení výsledků panem ministrem (předpoklad: duben).

Z ohledem na výše uvedené je nutné počítat s tím, že na realizaci projektů bude méně času. Na projektech sice lze pracovat už nyní, ale pouze s tím rizikem, že konkrétní projekt nakonec nebude schválen a náklady bude muset jako celek uhradit knihovna.

Na druhé straně výdaje realizované od 1. 1. 2022 je možno následně započítat do schváleného projektu.

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz, Tel: +420 603 223 627, 221 663 338