Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Aktualita ze dne: 07. prosince 2022

Roční výkaz o knihovně za rok 2022Vykaz2022

Na stránkách https://www.statistikakultury.cz/vykazy/ je ke stažení roční výkaz o knihovně za rok 2022, termín odevzdání je 13.2.2022.

  • ke kontrole lze výkaz zaslat i e-mailem: region2@knihovna-benesov.cz
  • hotové vyplněné a podepsané statistiky zaslat poštou na adresu:
    Městská knihovna Benešov – Regionální centrum, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov (RC provede kontrolu a pošle k dalšímu zpracování do SVK Kladno)