Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Zachraňte knihy

Odneste si zdarma  vyřazené knihy z našeho skladu ve 4. patře polikliniky, ať nemusí skončit ve sběru. Knihy můžete vybírat  v otevírací době knihovny mimo soboty.