Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Výběrové řízení Modernizace knihovny RFID technologií a selfcheck stanicí.

Vážení,

 v souvislosti s posouzením ekonomické výhodnosti a porovnání cen na trhu Vás vyzývám ke zpracování cenové kalkulace k zakázce Modernizace knihovny RFID technologií a selfcheck stanicí.

Termín pro zaslání nabídky je 04.07.2022.

Nabídku je možné zaslat pouze elektronicky na e-mail: reditelka@knihovna-benesov.cz

Přílohou zasílám tyto dokumenty:

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s technickou specifikací
  • Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
  • Příloha č. 3 – Čestné prohlášení způsobilosti
  • Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy