O násKalendarAktuality telefonKontakty katalog On-line katalog tabule Vzdělávání a porady

DiarKalendář provozu a akcí Regionálního centra

... další kategorie viz nabídka vlevo.Regionální funkce

Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. H) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.

 

1. ledna 2006 vstoupila v platnost Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje (usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 79-6/2005/ZK ze dne 19.9.2005).

 

Na základě této koncepce plní Městská knihovna Benešov funkci pověřené knihovny pro 20 profesionálních knihoven a 94 neprofesionálních knihoven z bývalého okresu Benešov, Praha východ, Praha západ, částečné také okresu Kutná hora, Kolín a Příbram.

 

Během roku 2013 byla připravena ve spolupráci SVK Kladno a pověřených knihoven nová Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018, která byla následně schválena Radou Středočeského kraje dne 16. 12. 2013 a 24. 2. 2014 i Zastupitelstvem Středočeského kraje.

 


Poskytované služby

Poradenská, konzultační, plánovací a rozborová činnost

Podpora zajištění kvalitních knihovnických a informačních služeb v knihovnách Středočeského kraje.

Statistika knihovnických činností

Shromáždění, zpracování a vyhodnocení statistických údajů o výsledcích činnosti obsluhovaných knihoven ve Středočeském kraji za příslušné období.

Vzdělávání, semináře a porady

Podpora zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků obsluhovaných knihoven Středočeského kraje.

Tvorba výměnného fondu, jeho cirkulace, distribuce a správa

Budování kvalitního, aktuálního a odborně zpracovaného výměnného fondu a jeho efektivního využití v obsluhovaných knihovnách Středočeského kraje.

Knihy nakoupené do výměnného fondu z finančních prostředků Středočeského kraje jsou majetkem Středočeského kraje. Akvizici zajišťuje centrálně krajská knihovna (KKC) v součinnosti s pověřenými knihovnami. Efektivní způsob nákupu a rychlé zpracování dodaných knih umožňují, aby se nové přírůstky dostaly co nejdříve do obsluhovaných knihoven.

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu obsluhovaných knihoven

Zajištění pomoci při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách ve Středočeském kraji.

 

Podrobně zpracováno v Koncepci regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018.

 

 

mapa_regionu mapa_regionu 

Městská knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov

Facebook MKB na facebooku

eknihovna-logo

Ptejte se knihovny

 wifi-logo-hi

znak_vodorovny_-_transparent_velky-nemocnice

 

LOGOmsta

logo_KIC

Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov, tel: 317 725 733

2000-2011 © Městská knihovna Benešov, realizace: fullvent.cz

Prohlášení o přístupnosti

SQL verze knihovního systému Clavius + katalogu CARMEN OPAC 2.0, upgrade knihovního systému Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 a projekt půjčování e-knih byly pořízeny za finanční podpory MK ČR.

 

 

 kamaradkaknihovnaklubdts.knihovenlogoRostemeKnihouskipbezenmesic

Portál české literatury Celé Česko čte dětem ČTEnářův SYmpatický RÁDce BiblioHelp Biblioweb Knihovny.cz Jednotná informační brána