Přeskočit na obsah

Zajímavosti

TOULKY ZA POZNÁNÍM... Benešov

 

Vážení čtenáři, zdraví vás Janek Benešovic. V  dnešním článku se seznámíme s názvem města Benešov a zastavíme se u dvou domů na Masarykově náměstí.

Místní jméno Benešov je odvozeno od Beneše, původně jména Benedikt, což je staré hebrejské jméno a znamená vyvolený, blahoslavený. Svatý Benedikt je zakladatelem mnišského benediktínského řádu, který působil i v našem městě. Název získal pravděpodobně po šlechtickém rodě Benešoviců, kteří založili nejen samotné město, ale i nedaleké Konopiště.

Putování městem začneme u domu s číslem popisným 230 (dnes Městské informační centrum), který sloužil do roku 1571 jako radnice. Poté byl městskou radou prodán panu Vlachu Ulrichovi. Významný je především tím, že je rodným domem Josefa Scheinera, narozeného 21. září 1861. Studoval u benešovských piaristů, na akademickém gymnáziu a na právnické fakultě v Praze, kde si v roce 1893 otevřel vlastní advokátní kancelář. Tehdy velmi pilně přispíval do časopisů Právník a Právnické rozhledy. Vedle své praxe se věnoval zejména sokolskému hnutí, kam vstoupil již roku 1879 a cvičil tedy hned na prvním sletu v roce 1882. Patřil k nejvýznamnějším spolupracovníkům Miroslava Tyrše, ostatně byl s ním několikanásobně spřízněn. V sokolském hnutí prošel všemi funkcemi a spoluorganizoval prvních osm všesokolských sletů. Bezprostředně po 28. říjnu 1918 se zapojil do budování Československé armády. Od prosince 1918 do června 1919 zastával úřad generálního inspektora ozbrojených sil. Krátce byl i poslancem Národního shromáždění. Zemřel v roce 1932.

Druhým zastavením je dřívější sídlo banky postavené ve funkcionalistickém stylu z  20. let 20. století navržené Otakarem Novotným. Nyní je využívána městským úřadem. V roce 1996 byla budova na návrh benešovského okresního úřadu Ministerstvem kultury ČR prohlášena kulturní památkou. Čtyřpodlažní podsklepená budova je charakteristická zejména vytříbeným interiérem haly o výšce dvou pater, kolem které jsou soustředěny kancelářské prostory.

Už nyní se můžete těšit na příští článek, kde se dozvíte další zajímavosti o Benešovu.

 

foto-dumBN foto-dumBN       foto-dum2BN foto-dum2BN

Autor fotografií: Kateřina Bohatová

TOULKY ZA POZNÁNÍM …

 

Vážení a milí čtenáři, nejdříve mi dovolte, abych se vám představil. Říkají mi Janek Benešovic a rád bych vás zde pravidelně seznámoval s naším městem a někdy se vypravíme i do blízkého okolí.

Jaroslav Hašek jednou řekl: "Každý jsme odněkud rodák." Jistě neexistuje člověk, který by si nevytvořil citový vztah k prostředí, ve kterém se narodil, vyrostl nebo ve kterém žije. Tento vztah umocňuje a ovlivňuje poznání historie regionu, jeho přírody, místní kultury a tradic.

Postupně zde naleznete nejen zajímavá místa, ale i historii, tradice, zvyky a osobnosti, které mají nějaký vztah k Benešovsku. Někdy příště možná narazíte na nějakou hádanku, nebo krátký rozhovor se zajímavou osobností.

 

"STAŇTE SE MALÝM PRŮZKUMNÍKEM" A UŽIJTE SI SE MNOU MNOHO ZÁBAVY A POUČENÍ.

 

Sám bych na vše nestačil, proto jsem požádal pracovníky Městské knihovny Benešov, aby mi s tímto projektem pomohli. Městská knihovna má pro své čtenáře k dispozici oddělení regionální literatury, které se nachází ve studovně. Objasnili mi, co si máme představit pod pojmem regionální literatura.

Jsou to veškeré tištěné dokumenty o regionu (knihy, sborníky, časopisy, články, propagační materiály….) a také literatura regionálních autorů (píší o regionu, narodili se nebo zde žijí). Další oblastí našeho zájmu budou regionální osobnosti. Představíme vám vedle spisovatelů i novináře, výtvarníky, architekty, hudebníky nebo například politiky, kteří byli nebo jsou pro náš kraj významní.

Myslím, že pro začátek by těchto pár slov mohlo stačit a můžete se těšit na první článek z historie Benešova.

 

studovna_s_Jankem

 

 

Mikroregiony v našem kraji