Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku  
www.e-senior.cz  v Městské knihovně Benešov

Městská knihovna Benešov se od října 2014  stala  konzultačním střediskem  pro účely Virtuální  Univerzity třetího věku (VU3V).

Termín zahájení výuky nového cyklu přednášek:   3. říjen 2017   

Téma: České dějiny a jejich souvislosti

Další termíny  přednášek:(vždy od 10:00 hod.)         17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12.

KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!  Můžete se přihlásit jako náhradníci pro případ, že by někdo svou účast v kurzu zrušil.

Studijní poplatek:  400,- Kč

Místo konání: Městská knihovna Benešov , Malé náměstí 1700,  1.patro - studovna

        Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je moderní alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce Univerzity třetího věku (U3V) za využití  nových komunikačních technologií a internetu. Obsahuje  prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání. Je určena pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek  Univerzity třetího věku (U3V) v sídlech vysokých škol a univerzit.
         Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník při slavnostní promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. Bude-li mít senior zájem o další studium, může pokračovat ve svém KS studiu dalšími zvolenými tématy.

Základní informace o studiu Virtuální U3V

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta. Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS. Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a včetně celkového závěrečného testu třetího věku při PEF ČZU v Praze.

:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  Po naplnění kapacity (30 studijních míst) budou ostatní zájemci vedeni jako náhradníci. O stavu došlých přihlášek Vás budeme zpětně informovat.

 

Konzultační středisko (KS) v regionu

            Je místo vytvořené pro potřeby Virtuální výuky U3V na základě zájmu jednotlivých organizací/zřizovatelů (obcí, měst, mikroregionů, MAS, knihoven, škol, komunitních škol, klubů a domovů seniorů, zájmových seniorských spolků apod.) v celé ČR, nezávisle na regionu. Konzultační středisko může vzniknout před kterýmkoliv semestrem a po kterémkoliv semestru může svou činnost přerušit nebo ukončit.   

Studia se mohou účastnit posluchači:

 • se statutem důchodce
 • invalidní důchodci bez rozdílu věku
 • osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)

Průběh semestru:

 • 1x za 14 dní probíhá společná výuka v konzultačním středisku, výukové materiály
  ke kurzu jsou studentům kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek

Povinnosti studenta:

 • uhrazení studijního poplatku  (na úvodní videopřednášce)
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Průběh semestru:

 • Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1x za 14 dní
 • Účastníci sledují videopřednásku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetu na plátno
 • Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu).
 • Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě (sylabus, přepsaná přednáška). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky odevzdané v konzultačním středisku.
 • Časový prostor následujících 14 dnů může každý senior využít samostatně k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu).
 • Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého textu je seznámen jen on sám.

Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 Benešov, Tel.: 317721731

 

uni1 uni1                              uni2 uni2

 

 

Městská knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov

Facebook MKB na facebooku

ASPI1

Anketa

Už jste si v knihovně půjčili e-knihu?

14%
46%
18%
4%
19%

Celkem: 161 hlasů

eknihovna-logo

Ptejte se knihovny

 wifi-logo-hi

znak_vodorovny_-_transparent_velky-nemocnice

 

LOGOmsta

logo_KIC

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

PO 09:00-18:00
ÚT zavřeno
ST 9:00-18:00
ČT 9:00-18:00
9:00-18:00
SO

8:00-12:00

Oddělení pro děti

PO 09:00-11:30 12:00-18:00
ÚT zavřeno
ST 12:00-17:00
ČT 12:00-17:00
12:00-17:00

Audiovizuální oddělení

PO 09:00-12:30 13:00-18:00
ÚT zavřeno
ST
dočasně zavřeno (říjen)
ČT zavřeno
09:00-12:30 13:00-18:00

Studovna

PO 09:00-18:00
ÚT zavřeno
ST 09:00-18:00
ČT 09:00-18:00

9:00-18:00

Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov, tel: 317 725 733

2000-2011 © Městská knihovna Benešov, realizace: fullvent.cz

Prohlášení o přístupnosti

SQL verze knihovního systému Clavius + katalogu CARMEN OPAC 2.0, upgrade knihovního systému Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 a projekt půjčování e-knih byly pořízeny za finanční podpory MK ČR.

 

 

 kamaradkaknihovnaklubdts.knihovenlogoRostemeKnihouskipbezenmesic

Portál české literatury Celé Česko čte dětem ČTEnářův SYmpatický RÁDce BiblioHelp Biblioweb Knihovny.cz Jednotná informační brána