Historie knihovny

Zprávy o české veřejné knihovně v Benešově pocházejí z pamětí benešovského rodáka Václava Macha, kdy na počátku 30. let 19. století vznikla knihovna z darů místních a některých pražských vlastenců. Mezi významné osobnosti, které finančně přispěly k nákupu knižního fondu patřil mimo jiné Karel Hynek Mácha ....). Krajský úřad v r. 1835 půjčování knih zakázal. Přes zákaz však knihovna trvala nadále.

1847

2.1.1847 vydáno úřední povolení ke zřízení české knihovny benešovské, která z rozhodnutí krajského úřadu v Berouně měla být knihovnou školní pod dozorem děkana.

1896

Dne 7. 10. vzniklo usnesením obecního výboru Městské muzeum a Veřejná lidová knihovna a čítárna v Benešově , která sloužila
k bezplatnému obecnému užívání.

1897

Dne 2. 6. byla zahájena činnost Veřejné lidové knihovny a čítárny v Benešově.

1914 -1918

V období 1. světové války byla činnost knihovny pozastavena.

1939 -1945

Benešovská knihovna byla pod kontrolou a vlivem německých okupantů.

1951

Dle vládního nařízení č. 46/1951 byla zrušena knihovní rada a městská knihovna byla přetvořena na okresní.

1996

15.7. zahájení automatizovaného provozu okresní knihovny v oddělení pro dospělé čtenáře a ve studovně.
31.12. ukončení činnosti Okresní knihovny v Benešově.

1997

Vznik Městské knihovny Benešov jakožto veřejné univerzální knihovny pověřené výkonem regionální funkce pro veřejné
knihovny okresu Benešov.
V témže roce knihovna získává připojení k Internetu.

1998

Zpřístupnění Internetu veřejnosti.

2000

Březen – prosinec: probíhá rozsáhlá stavební rekonstrukce městské knihovny
Září: vznik turistického informačního centra pod záštitou knihovny

2001

Zahájení provozu hudebního oddělení.

2007

Sloučení provozu hudebního oddělení a videopůjčovny do audiovizuálního oddělení

2010

Spuštění nové webové prezentace.

 

 

Městská knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov

Facebook MKB na facebooku

ASPI1

Anketa

Už jste si v knihovně půjčili e-knihu?

14%
46%
18%
4%
19%

Celkem: 161 hlasů

eknihovna-logo

Ptejte se knihovny

 wifi-logo-hi

znak_vodorovny_-_transparent_velky-nemocnice

 

LOGOmsta

logo_KIC

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

PO 09:00-18:00
ÚT zavřeno
ST 9:00-18:00
ČT 9:00-18:00
9:00-18:00
SO

8:00-12:00

Oddělení pro děti

PO 09:00-11:30 12:00-18:00
ÚT zavřeno
ST 12:00-17:00
ČT 12:00-17:00
12:00-17:00

Audiovizuální oddělení

PO 09:00-12:30 13:00-18:00
ÚT zavřeno
ST
dočasně zavřeno (říjen)
ČT zavřeno
09:00-12:30 13:00-18:00

Studovna

PO 09:00-18:00
ÚT zavřeno
ST 09:00-18:00
ČT 09:00-18:00

9:00-18:00

Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov, tel: 317 725 733

2000-2011 © Městská knihovna Benešov, realizace: fullvent.cz

Prohlášení o přístupnosti

SQL verze knihovního systému Clavius + katalogu CARMEN OPAC 2.0, upgrade knihovního systému Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 a projekt půjčování e-knih byly pořízeny za finanční podpory MK ČR.

 

 

 kamaradkaknihovnaklubdts.knihovenlogoRostemeKnihouskipbezenmesic

Portál české literatury Celé Česko čte dětem ČTEnářův SYmpatický RÁDce BiblioHelp Biblioweb Knihovny.cz Jednotná informační brána